Disclaimer

All information provided on this website has been composed with the greatest care by Albir.eu. However, no guarantees can be provided for the accuracy or completeness of this information. Therefore, no guarantee will be given nor may any be assumed, concerning the reasonableness, accuracy or completeness of the information either on this site or accessed through this site.

All liability for any possible damage due to access or use of this site is rejected by Albir.eu. No guarantees are given concerning the functioning of this website.

Albir.eu does not give any guarantee not assumes any liability for the content, data, advice, statements or any other elements on either this site or the source.

It is explicitly not allowed to make any changes to the appearance of this site. Albir.eu does not accept any liability for accuracy and completeness. No rights may be obtained based on the content of this site.

We advice you to verify the accuracy and completeness of the information yourself, before you base any action or inaction on the information provided on this site.

All use

By using this website you agree to the disclaimer of Albir.eu and accept that through this use the content of this disclaimer applies to you.

This website has been created by idno.nl open source solutions.

De op de site getoonde informatie is door Albir.eu met zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. Er wordt geen enkele garantie of verklaring, noch uitdrukkelijk noch stilzwijgend, gegeven terzake van de redelijkheid, juistheid of volledigheid van de informatie welke op deze site wordt gepubliceerd of waartoe via de site toegang wordt geboden.

Iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van toegang tot en gebruik van de site, wordt door Albir.eu afgewezen. Er wordt geen garantie geboden voor het foutloos en ononderbroken functioneren van deze site.

Albir.eu geeft geen enkele garantie en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor inhoud, data, advies, verklaringen of ander materiaal op de site of bron.

Het is uitdrukkelijk niet toegestaan wijzigingen aan te brengen in de uiterlijke verschijning van de site.

Albir.eu  accepteert geen enkele aansprakelijkheid, op de volledigheid en juistheid.
Aan de inhoud kunnen geen rechten worden ontleend.

Wij raden u aan om de juistheid en volledigheid van deze informatie zelfstandig te verifiëren voordat u er enige actie of nalaten op baseert.

IEDER GEBRUIK

Door deze webpagina te gebruiken stemt u in met de disclaimer  van Albir.eu, waardoor de inhoud van deze disclaimer op u van toepassing is. Deze website is gerealiseerd door idno.nl Open Source oplossingen.